BedrijfsHulpVerlening (BHV) Compleet

Elk bedrijf is verplicht om te zorgen voor veiligheid binnen het bedrijf en om hulp te bieden bij incidenten.
Het bedrijf moet de risico's met behulp van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) inventariseren.
Initial-care kan deze inventarisatie voor u maken.

Uit de inventarisatie vloeit voort welke maatregelen het bedrijf moet treffen. Eén maatregel is dat er
steeds voldoende getrainde mensen aanwezig zijn. Bij een incident toetsen overheidstoezichthouders
(bijvoorbeeld de Inspectie SZW) of er voldoende mensen aanwezig waren en of zij voldoende
waren getraind.

In de praktijk betekent dit dat elk bedrijf met één of meer personeelsleden wettelijk verplicht is voldoende
mensen in dienst te hebben die gecertificeerd BedrijfsHulpVerlener (BHV'er) zijn. BHV'ers zijn opgeleid om
hulp te verlenen totdat professionele hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) zijn gearriveerd.


Opleiding volgens uw wensen
Initial-care
verzorgt de volledige BHV-opleiding die bestaat uit vier modulen:
- Niet-Spoedeisende Eerste Hulp
- Spoedeisende Eerste Hulp
- Brandbestrijding
- Ontruiming

U leert in één dag Spoedeisende en Niet-Spoedeisende Eerste Hulp en tijdens een tweede cursusdag Brandbestrijding en Ontruiming. De opleiding is erop gericht om in zo kort mogelijke tijd de meest basale kennis en vaardigheden op te doen die de wet stelt aan bedrijven met (meer dan) één personeelslid en deze toe te passen.

Het cursusdeel Eerste Hulp omvat: meer informatie klik hier.
Spoedeisende Eerste Hulp omvat:  
meer informatie klik hier.
Het cursusdeel Brandbestrijding en Ontruiming omvat:
meer informatie klik hier.

Lees verder

 

Voor Eerste hulp daar en wanneer die nodig is!