De theorie van de BHV-opleiding staat in het Basisboek Bedrijfshulpverlener.

Wie de cursus met goed gevolg heeft doorlopen ontvangt het diploma van het Nederlands instituut voor Bedrijfshulpverlening (NiBHV). Als alléén het eerste hulp deel of het brandbestrijdingsdeel met voldoende resultaat is afgesloten, dan ontvangt de cursist een certificaat voor dat onderdeel. Het diploma of certificaat is één jaar geldig. Daarna moet de BHV'er een herhalingscertificaat behalen. Wie een (uitgebreider) erkend EHBO-diploma bezit, krijgt vrijstelling voor het Eerste Hulp gedeelte van het NiBHV-examen.

 Voor Eerste hulp daar en wanneer die nodig is!

Terug naar de Home pagina