Basiscursus EHBO

Tijdens de basiscursus EHBO leert u wat u moet doen wanneer iemand hulp nodig heeft. U leert ook
wat u beslist niet moet doen, want de hulpverlener die verkeerd handelt kan ongewild veel kwaad doen.
iedereen van 16 jaar en ouder kan aan deze vaardigheidscursus meedoen, ongeacht scholing of
achtergrond.

Aan de cursus werken Lotusslachtoffers mee. Dat zijn mensen die zijn opgeleid om letsels en
aandoeningen te acteren inclusief alle verschijnselen die daarbij horen. Ze reageren dus precies zoals
echte slachtoffers. U gaat vaststellen wat ze mankeren en hen in een vertrouwde leeromgeving Eerste
Hulp verlenen.

Aan de orde komen:
- Vijf belangrijke punten rondom het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen
- Emotionele reacties
- De kans op infectie
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen van de ademhaling
- Reanimatie en gebruik AED
- Actieve bloedingen
- Shock
- Wonden
- Elektriciteitsletsels
- Kneuzing en verstuiking
- Botbreuken en ontwrichtingen
- Letsels van oog, neus en oor
- Tandletsel en tand door lip
- Oververhitting
- Onderkoeling en bevriezing
- Vergiftigingen, steken en beten
- Verband- en hulpmiddelen.

De theoretische leerstof voor het diploma Eerste Hulp staat in het Oranje Kruisboekje

Voor Eerste hulp daar en wanneer die nodig is!