Inhoud cursus:

  • Informatie over drank en drugs in het uitgaanscircuit
  • Kennis over mogelijke gezondheidsverstoringen
  • Hoe hulp te bieden

Alle cursussen hebben de volgende opbouw:

  • Middelenkennis
  • Beïnvloedende factoren op gezondheid bij middelengebruik
  • Lichte gezondheidsverstoringen en acute incidenten
  • Zorg en hulpverlening

Presentatie EHBDu
Doelgroep: Belangstellenden
Beginsituatie: Geen voorkennis of ervaring vereist
Groepsgrootte: Onbeperkt
Duur: Minimaal 2 uren
Docenten: Gecertificeerde trainer(s) EHBDu A of B
Werkvorm: Presentatie
Lesmateriaal: Hand-out van PowerPoint presentatie en per groep een set van drugsfolders van het Trimbos-instituut
Certificering: Nee, bewijs van deelname (door initial-care)
Planning: Zie agenda
Kosten: Variabel
Aanmelding: inschrijven@initial-care.nl

EHBDu A
Doelgroep
: Horeca- en veiligheidspersoneel
Beginsituatie
: Werkzaam in de horeca, bij veiligheidsdienst of politie
Groepsgrootte
: max. 12 cursisten
Cursusduur
: Twee dagdelen (5 uren)
Docenten
: Gecertificeerde trainer(s) EHBDu A of B
Werkvorm
: Presentaties, interactieve leergesprekken en oefeningen
Lesmateriaal
: Hand-outs van PowerPoint presentatie, per groep een set van drugsfolders van het Trimbos-instituut
Certificering
: Ja, bij actieve cursusdeelname landelijk Certificaat EHBDu A
Geldigheid certificaat
: 2 jaren, met verlenging van 2 jaren, indien herhalingsdagdeel is gevolgd en aangemeld voordat de certificeringstermijn is verstreken
Planning
: Zie agenda
Kosten
: Variabel
Aanmelding
: inschrijven@initial-care.nl

EHBDu B
Doelgroep:
EHBO’ers, BHV’ers
Beginsituatie:
Gediplomeerde eerstehulpverleners
Groepsgrootte
: max. 12 cursisten
Cursusduur
: Drie of vier dagdelen (10 uren)
Docenten:
Gecertificeerde trainer(s) EHBDu A en/of B
Werkvorm:
Presentaties, interactieve leergesprekken, casusbesprekingen en oefeningen|
Lesmateriaal:
Hand-outs van PowerPoint presentatie, per groep een set van drugsfolders van het Trimbos-instituut
Certificering:
Ja, bij actieve cursusdeelname en voldoende resultaat eindtoets landelijk Certificaat EHBDu B
Geldigheid certificaat
: 2 jaren, met verlenging van 2 jaren, indien herhalingsdagdeel is gevolgd en aangemeld voordat de certificeringstermijn is verstreken
Planning:
Zie agenda
Kosten
: Variabel
Aanmelding
: inschrijven@initial-care.nl

 

 

Eerste Hulp bij Dank en Drugsincidenten
in het uitgaan circuit (EHBOu)


Het gebruik van (specifieke) drugs en alcohol tijdens dance events en in het uitgaanscircuit komt veel voor. In de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen. Maar soms treden er wel problemen op. Dit kan variëren van “niet lekker voelen” tot levensbedreigende situaties.

Eerste Hulp bij Drank- en Drugsincidenten in het uitgaanscircuit is een cursus voor horecamedewerkers, securitypersoneel, taxichauffeurs, EHBO’ers en anderen die werkzaam zijn in het uitgaanscircuit of geïnteresseerden in deze materie.

De cursussen in de EHBD-u “serie” zijn gericht op het herkennen van de gezondheidsverstoringen, de gebruikte drugs en het geven van adequate eerste hulp in deze situaties.

Wat kan er bijvoorbeeld misgaan bij het gebruik van XTC of GHB en wat voor hulp moet er dan verleent worden?

Bij initial-care kunt u deze cursussen volgen en worden gegeven door (een) gecertificeerde trainer(s).

Voor mensen die werken in het uitgaanscircuit is het belangrijk te weten welke drugs gebruikt worden en hoe om te gaan met problemen en acute gezondheidsverstoringen. De cursussen EHBDu zijn ontwikkeld door EducareGroningen in samenwerking met het Trimbos-instituut, kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg en verslaving en kent de volgende volgende varianten:

Algemene presentatie

  • EHBDu A-cursus
  • EHBDu B-cursus

Alle varianten worden voor groepen aangeboden. De trainingen worden georganiseerd op een locatie in het land met individuele inschrijving, maar kunnen ook voor een groep of in-company worden gegeven.

De landelijke cursussen EHBDu zijn
evidence- en practice-based en ontwikkeld op basis van de brede expertise in drugs van het Trimbos-instituut en ervaringen van en wetenschappelijk onderzoek door EducareGroningen met middelengerelateerde gezondheidsverstoringen, eerste hulpverlening en professionele medische zorg.

Voor Eerste hulp daar en wanneer die nodig is!