Eerste Hulp aan Kinderen

Kinderen gedragen zich na een ongeval of bij ziekte anders dan volwassenen. Hun lichaamsbouw verschilt
van die van volwassenen. De cursus Eerste Hulp aan Kinderen geeft u inzicht in de gevaren die in het
bijzonder zuigelingen en jonge kinderen bedreigen en hoe u hun risico's kunt verminderen of wegnemen.

Tijdens de cursus leert u hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen:
- die verwondingen hebben opgelopen;
- die kampen met storingen van vitale lichaamsfuncties.

De cursus omvat de onderdelen:
- Het kind en zijn omgeving
- Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
- Vijf belangrijke punten rondom hulpverlening
- Kinderziekten en ziekteverschijnselen
- Kindermishandeling
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen in de ademhaling
- Gelijktijdige stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
- Reanimatie en gebruik AED
- Ernstige bloedingen
- Shock
- Uitwendige wonden
- Elektriciteitsletsels
- Kneuzing en verstuiking
- Botbreuken en ontwrichtingen
- Letsels van oog, neus en oor
- Tandletsel Lees verder

Voor Eerste hulp daar en wanneer die nodig is!