Eerste hulp bij wandelletsels

Blaren doorprikken kan vrijwel iedereen. Maar hoe pak je een bloedblaar aan? En hoe pak je een
"gewone blaar" zodanig in dat er niet nog meer blaren ontstaan? En hoe stel je iemand die een
blaar heeft opgelopen in staat nog enkele dagen kilometers lang te lopen? Die vragen staan
centraal in de cursus EHBO bij wandelletsels.

Aan de orde komen:
- Oppervlakkige huidwond
- Letsel aan botten, spieren en gewrichten
- Kramp
- Letsel als gevolg van (te) warm weer
- Onderkoeling als gevolg van slecht weer
- Behandeling van blaren
- Preventie en voorbereiding

De theorie staat in het boekje Eerste Hulp bij Wandelletsel

Wie een erkend EHBO-diploma bezit, ontvangt daarvoor een aantekening op het diploma. Anderen ontvangen het certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsels.

Deze cursus is voor iedereen die betrokken is bij (meerdaagse) wandelevenementen.

Voor Eerste hulp daar en wanneer die nodig is!