Eerste hulp bij waterletsels

In hoeverre verschilt de Eerste Hulp aan mensen die in het water iets overkomt van de hulp
aan iemand die op het droge in problemen komt. Deze module is een aanvulling op de
basiscursus EHBO.

Aan de orde komen:
- Hoe iemand veilig uit het water halen
- Verdrinking
- Toedienen van zuurstof
- Onderkoeling
- Wervelletsel

De theorie van EHBO bij waterletsels staat in het boekje Eerste Hulp bij Waterongevallen.

Gediplomeerde EHBO'ers die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen krijgen en
aantekening op hun diploma. Anderen krijgen een erkend certificaat.

De cursus is uitsluitend bedoeld voor leden van reddingbrigades, zwemverenigingen en
watersportverenigingen, (brandweer)duikers en uiteraard ook voor personeel van zwembaden.

Voor Eerste hulp daar en wanneer die nodig is!